مهندس بلوریان : 09143124707  ||  مهندس دباغ : 09122311839

previous arrow
next arrow
Slider

زمینه فعالیت و توانمندی های شرکت فراسازان نوین فروآلیاژ


شرکت فراسازان نوین فروآلیاژ بمنظور ارائه خدمات فنی ومهندسی در ارتباط با ساخت کوره های قوس الکتریکی زیر شارژی وتجهیزات مرتبط و همچنین مشاوره ، نظارت ، آموزش ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری از کوره های قوس الکتریکی زیرشارژی در صنعت فروآلیاژها به فعالیت می پردازد . برخی از فعالیتهای شرکت بشرح ذیل می باشد :

ا- خدمات طراحی ، مهندسی ، ساخت و اجرا
o – طراحی ، مهندسی و ساخت کوره قوس الکتریکی سابمرج با ظرفیت 6 مگاوات جهت تولید 9000 تن سیلیکو منگنز ، 13000 تن فرومنگنز جهت مجتمع فروآلیاژ ارس

o – طراحی ، مهندسی و ساخت کوره قوس الکتریکی سابمرج با ظرفیت 6 مگاوات جهت تولید 5000 تن فروسیلیسیم جهت شرکت فروآلیاژ خرمدشت

o - تبدیل دو کوره قوس الکتریکی الکتریکال به سابمرج و تبدیل الکترودهای گران گرافیتی به الکتردهای زودربرگگ که اولی مربوط به ذوب قراضه و دومی مربوط به تولید فرو آلیاژهاست در شهرک سگزی اصفهان
o
o - بازسازی و نوسازی کارخانه فروآلیاژ اکسین (نوید آلیاژ سابق ) در منطقه ذوب آهن اصفهان ( بعد از 4 سال توقف ) شامل طراحی و ساخت کفشک های مسی ، باس بار ها و کابل های فلکسیبل ، رینگ های فشاری ، سپر های حرارتی ، بازسازی غبارگیر و .........
o
o - طراحی و ساخت لدل کلینر و سنگ شور از تجهیزات جانبی کارخانه فروسیلیس غرب پارس واقع در شهرک صنعتی جوکار ملایر در استان همدان


- نصب ، راه اندازی ، آموزش و بهره برداری
- قرارداد نصب تجهیزات با شرکت فروآلیاژ کاویان در ارتباط با کوره قوس الکتریکی با ظرفیت 8 مگاوات جهت تولید 7300 تن فروسیلیسیم در سال
• - بهره برداری از کارخانه فروآلیاژ اکسین با تولید فرومنگنز و سیلیکومنگنز و فروسیلیسیم ( 90 الی 94)
• - آموزش فنی و تکنولوژی پرسنل شرکت ذوب کاوان واقع در شهرستانهای راین کرمان و اشتهارد
3- خدمات نظارت و مشاوره:
• - مشاوره با مجتمع فروآلیاژارس در ارتباط با ساخت 2کوره فروسیلیسیم با ظرفیت 50 هزار تن و 2 کوره سیلیکو متال با ظرفیت35 هزار تن
• - قرارداد مشاوره و نظارت با شرکت فروآلیاژ کاویان جهت ساخت کوره قوس الکتریکی با ظرفیت 8 مگاوات جهت تولید 7300 تن فروسیلیسیم در سال
o - مدیریت پروژه مشاوردر ساخت کوره قوس الکتریکی با ظرفیت 16 مگاوات جهت تولید 12000 تن فروسیلیسیم شرکت فروسیلیس غرب پارس واقع در شهرک صنعتی جوکار ملایر در استان همدان
o - نظارت عالی برساخت و نصب تجهیزات کارخانه فروسیلیس غرب پارس